79/100
Sky Odyssey
Платформы:
PS2
Дата выхода:
15 ноября 2000
Дата выхода PS2:
15 ноября 2000
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Akihiro Terada, Keisuke Izaki, Kow Otani, Mitsunori Shoji, Ryo Yokomizo, Syuji Ueda, Tadao Shohyama, Takashi Iwanaga, Takayuki Hanamasu, Yasuhide Kobayashi, Yoshinori Ikeshita
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев